Vědci odhalují, jak průmysl fosilních paliv klame veřejnost ohledně klimatické krize

21. října 2019 , univerzita v Bristolu
Credit: CC0 Public Domain

Mezinárodní skupina vědců odhaluje, že korporace obchodující s fosilními palivy celá desetiletí upírají veřejnosti právo na informovanost ohledně klimatické krize. Spočívá to ve financování snah o podvedení a oklamání veřejnosti ohledně nebezpečnosti jejich produktů. Zpráva ilustrující způsob „otravy informačního prostoru“ těmito aktivitami a možnosti nápravy napáchaných škod vyšla v pondělí 21. října.

Zpráva je nazvána „Podvedená Amerika: jak průmysl obchodující s fosilními palivy záměrně uvádí Američany do omylu ohledně změny ". Jejími autory jsou akademici univerzit Bristol, George Masona a Harvardovy, kteří shrnují více než desetiletý ověřený výzkum, publikovali v rámci spolupráce a informování politických činitelů, novinářů a veřejnosti.

Porovnávají v ní znalosti průmyslu fosilních paliv s jeho chováním. Popisují i argumenty, které průmyslníci použili k zasetí pochybností veřejnosti, techniky využité pro vytvoření těchto argumentů a některé strategie jejich prosazování i boje s nimi.

Klíčové body zprávy:

  1. Interní korporátní dokumenty ukazují, že průmysl fosilních paliv věděl o lidstvem způsobené změně klimatu po celá desetiletí. Jeho reakcí bylo aktivní zinscenování a financování popírání a šíření dezinformací s cílem potlačení změn a ochrany postavení své obchodní činnosti.
  2. Zatímco se objevil a posiloval vědecký konsenzus o změně klimatu, průmyslníci a jejich političtí spojenci konsenzus napadli a zveličovali nejistoty.
  3. Průmysl fosilních paliv nenabídl žádné konzistentní alternativní vysvětlení změny klimatu. Cílem bylo pouze podkopání podpory změn.
  4. Strategie, taktika, infrastruktura, řečnická argumentace i techniky využívané zájmy fosilních paliv při zpochybňování vědeckých důkazů o změně klimatu (včetně účelového výběru argumentů, falešných odborníků a konspiračních teorií) přímo vycházejí z taktik tabákového průmyslu použitých pro zpoždění zavedení regulace tabákových výrobků.
  5. Informování veřejnosti o podvodnosti těchto argumentů, začíná nejen korigovat mylné představy, ale také ztěžuje budoucím kampaním těmito zavádějícími taktikami mást veřejnost.

Profesor Stephan Lewandowsky, profesor kognitivní psychologie na katedře psychologických věd a Cabotově institutu pro životní prostředí univerzity v Bristolu řekl: „Dezinformace o změně klimatu mají jednoznačný účel — blokovat činnost zásahu proti změně klimatu. V Americe byly do značné míry úspěšné. Politiku zmírňování zablokovaly nebo zpozdily o celá desetiletí.“

Profesor John Cook z Centra pro komunikaci změn klimatu na univerzitě George Masona dodal: „Odhalování a vysvětlování zavádějících technik používaných k uvádění do omylu jsou klíčem k očkování veřejnosti proti dalším průmyslem financovaným dezinformacím.“

Geoffrey Supran, výzkumný pracovník na katedře dějin vědy na Harvardské univerzitě, vysvětlil: „ již 60 let ví o potenciálních nebezpečích svých produktů způsobujících globální oteplování. Namísto varování veřejnosti nebo provedení nějakých opatření, obrátili pozornost na zorganizování masivní kampaně popírání a zpožďování zosnované k ochraně zisku. Důkazy jsou nezvratné: Společnost Exxon uvedla veřejnost v omyl. Stejně jako všichni ostatní podvodníci by i oni měli být povoláni k odpovědnosti.“

Na středu 23. října bylo stanoveno soudní stání Lidu státu New York proti společnosti Exxon Mobil Corporation. Zatímco jsou komplikovaná, akademici tvrdí, že jsou podporováni jednoduchou pravdou: společnost ExxonMobil a další korporace podnikající v oboru fosilních po celá desetiletí financovaly úsilí podvádět Američany a zamlčovat nebezpečí, které jejich produkt přináší.

Další informace: Podvedená Amerika: jak průmysl obchodující s fosilními palivy záměrně uvádí Američany do omylu ohledně změny klimatu autorů John Cook, Geoffrey Supran, Stephan Lewandowsky, Naomi Oreskes, Ed Maibach: www.climatechangecommunication … 0/America_Misled.pdf

Zveřejněno univerzitou v Bristolu


Pořad Full Frontal with Samantha Bee, ve kterém autor a komentátor Chistopher Leonard popisuje, jak již v roce 1991 na těchto podvodech pracovali fosilomiliardáři bratři Kochové, kteří utratili více než 127 milionů dolarů na podpoře 92 skupin napadajících vědu změny klimatu. Video nebylo obsahem původního článku Bristolské univerzity. Bylo připojeno redakcí filiph.eu jako příklad popisovaných černokněžnických praktik.